הקרנות הסרט ״למקרה שאת עדיין בסביבה״ סרטה של טוליק גלאון על יעל שמחה פזואלו לוי בסנימטק תל אביב במהלך ספטמבר. (הסרט השתתף בדוקאביב 2022)