הדוחה והלא דוחה

מתוך

The Repulsive and the Unrepulsive
V 144
In: Angutara Nikaya


בחורשת טיקנדקי ליד סקטה אמר המבורך:

נזירים, כדאי לכל נזיר
1. להשתדל מפעם לפעם למצוא סלידה בתוך מה שאיננו מעורר סלידה.
2. להשתדל מפעם לפעם למצוא את מה שאיננו מעורר סלידה בתוך מה שמעורר סלידה.
3. להשתדל מפעם לפעם למצוא סלידה במה שאיננו מעורר סלידה, כמו גם במה שמעורר סלידה.
4. להשתדל מפעם לפעם למצוא את מה שאיננו מעורר סלידה במה שאיננו מעורר סלידה כמו גם במה שמעורר סלידה.
5. לדחות מעליו באותה מידה את המעורר סלידה ואת שאיננו מעורר סלידה ולהישאר שווה נפש, מודע ובהיר-הבנה.


1. מדוע מומלץ לנזיר למצוא את הסלידה במה שאיננו מעורר סלידה? על הנזיר לחשוב לעצמו: "מי ייתן ולא תתעורר בי שום תשוקה למושאים מעוררי תשוקה."
2. מדוע מומלץ לנזיר למצוא את מה שאיננו מעורר סלידה בתוך מה שמעורר סלידה? על הנזיר לחשוב לעצמו: "מי ייתן ולא תתעורר בי שום שנאה כלפי אובייקטים מעוררי שנאה."
3. מדוע מומלץ לנזיר למצוא את הסלידה במה שאיננו מעורר סלידה, כמו גם במה שמעורר סלידה? על הנזיר לחשוב לעצמו: "מי ייתן ולא תתעורר בי תשוקה למושאים מעוררי תשוקה, מי ייתן ולא תתעורר בי שנאה כלפי מושאים מעוררי שנאה."
4. מדוע מומלץ לנזיר למצוא את מה שאיננו מעורר סלידה במה שאיננו מעורר סלידה, כמו גם במה שמעורר סלידה? על הנזיר לחשוב לעצמו: "מי ייתן ולא תתעורר בי שנאה כלפי מושאים מעוררי שנאה, ולא תתעורר בי תשוקה כלפי מושאים מעוררי תשוקה".
5. מדוע מומלץ לנזיר לדחות מעליו באותה מידה את המעורר סלידה ואת מה שאיננו מעורר סלידה? על הנזיר לחשוב לעצמו: "בכל מצב, בכל מקום וללא סייג, מי ייתן ולעולם לא תתעורר בי תשוקה כלפי מושאים מעוררי תשוקה. מי ייתן ולא תתעורר בי שנאה כלפי מושאים מעוררי שנאה, ולא אשליה אל מול מושאים שביכולתם ליצור אשליות."


מאנגלית: מיכל כהן