שיר הלל לאהבה אוניברסלית

        מתוך:

The Karaniya Metta Sutta

- Hymn of Universal Love

In The Sutta-Nipata


השואף לקדם את טובתו
ולטעום את טעמה של הנירוונה
בכנות ובקומה זקופה
להיות עדין בדיבורו, רך, וחופשי מגאווה.

מסתפק במועט, עליו להיות אדם שקל לתמוך בו
איננו עסוק יתר על המידה, חי חיים פשוטים
חושיו רגועים, נבון וזהיר
איננו עז מצח ואיננו נאחז בתאוותנות.

 


עליו להימנע מכל פעולה
אשר תיתן לנבונים סיבה להטיל בו דופי
מי ייתן ויעבד את המחשבה:
מי ייתן וכל הברואים יהיו מאושרים חופשיים מסכנה,
מי ייתן ויחיו בלב שלם באשר הם: ללא יוצא מן הכלל:

חזק או חלש
ארוך, קצר או בינוני
קטן, גדול או עצום.

באשר הם- נראים או בלתי נראים
קרובים או רחוקים
נולדו או עתידים להיוולד
מי ייתן וכל ברואים יהיו מאושרים!

מי ייתן ושום אדם לא ירמה אחר
ולא יטיל רבב במשנהו בשום מקום:
שלא ירצה ברעתו
מתוך כוונת זדון או שנאה.

ממש כשם שבמחיר חייה שלה
תגן האם מפגיעה
על בנה היחיד,
מי ייתן ונפתח את ליבנו
אל כל הברואים.

בעמידה, בהליכה, בישיבה או בשכיבה
כל עוד אתה ער,
שאף למודעות זו בכל אות נפשך:
זוהי התגלמות האלוהות עלי אדמות.

חופשי מאמונות שגויות
מוסרי, מלא תובנה
חופשי מהצמדות לתשוקות החושים
לעולם לא תחזור עוד למעגל הלידות והמוות.

השואפת לקדם את טובתה
ולטעום את טעמה של הנירוונה,
בכנות ובקומה זקופה
עליה להיות עדינה בדיבורה, רכה וחופשייה מגאווה.

מסתפקת במועט, עליה להיות אדם שקל לתמוך בו
איננה עסוקה יתר על המידה, חיה חיים פשוטים
חושיה רגועים, נבונה וזהירה
איננה עזת מצח ואיננה נאחזת בתאוותנות.

עליה להימנע מכל פעולה
אשר תיתן לנבונים סיבה להטיל בה דופי
מי ייתן ותעבד את המחשבה:
מי ייתן וכל הברואים יהיו מאושרים וחופשיים מסכנה,
מי ייתן ויחיו בלב שלם!

באשר הם:
ללא יוצא מן הכלל: חזק או חלש
ארוך, קצר או בינוני
קטן גדול או עצום.

באשר הם - נראים או בלתי נראים
קרובים או רחוקים
נולדו או עתידים להיוולד
מי ייתן וכל הברואים יהיו מאושרים!

מי ייתן ושום אדם לא יונה אחר
ולא יטיל רבב במשנהו בשום מקום:
שלא ירצה ברעתו של אחר
מתוך כוונת זדון או שנאה.

ממש כשם שבמחיר חייה שלה
תגן האם מפגיעה
על ביתה היחידה,
מי ייתן ונפתח את ליבנו
אל כל הברואים.

בעמידה, בהליכה, בישיבה או בשכיבה
כל עוד את ערה.
שאפי למודעות זו בכל אות נפשך:
זוהי התגלמות האלוהות עלי אדמות.

חופשייה מאמונות שגויות,
מוסרית, מלאת תובנה
חופשייה מהיצמדות לתשוקות החושים
לעולם לא תחזרי עוד למעגל הלידות והמוות.
 

 

מאנגלית: מיכל כהן