רשימות הבודהה Buddha's Lists

Four Noble Truths
1. Suffering and limitation are universal
2. Suffering arises through attachements and clinging
3. There is total freedom
4. The path to freedom is the Eightfold Path

ארבע האמיתות הנאצלות
1. האמת בדבר הסבל. חיים חסרי הארה הם חיי סבל.
2. האמת בדבר מקור הסבל. הסבל נגרם מהשתוקקות והאחזות.
3. האמת בדבר הפסקת הסבל. הסבל הוא בר הפסקה.
4. האמת בדבר הדרך המובילה להפסקת הסבל. דרך שמונת הנתיבים.

 

Three Characteristics of Existence
Transiency/changeability/flow (anicca)
Sorrow/ suffering and pain (dukkha)
Selflessness/ No enduring entities (anatta

שלושת מאפיני הקיום :
1. אָנִיצָ'ה - ארעיות.
2. דּוּקְהָא - סבל.
3. אָנַאטָה - העדר אני \ העדר מהות קבועה.


Noble Eightfold Path
Three Qualities Eightfold Path
Wisdom (panna) Right View/Understanding
. Right Thought/Intention
Morality (sila) Right Speech
. Right Action
. Right Livelihood
Meditation (samadhi) Right Effort
. Right Mindfulness
. Right Contemplation

דרך שמונת הנתיבים:
סִילָה - מוסר:
1. דיבור נכון.
2. פעולה נכונה.
3. עיסוק נכון.
סָמַדְהִי - מדיטציה:
4. מאמץ נכון.
5. מודעות נכונה.
6. התבוננות נכונה.
פָּאנְיָה - חכמה:
7. השקפה \ הבנה נכונה.
8. מחשבה \ כוונה נכונה.

Four Boundless States
1. Loving kindness (Metta)
2. Compassion (Karuna)
3. Sympathetic Joy (Mudita)
4. Equanimity (Upekka)

ארבעת המצבים הנשגבים:
1. אהבה טובת-לב.
2. חמלה.
3. שמחה אמפטית.
4. שוויון נפש.


Five Hindrances
1. Desire, wanting
2. Aversion, negativity and ill will
3. Sloth and dullness
4. Restlessness and worry
5. Sceptical doubt
חמשת המכשולים:
1. שאיפה ותשוקה.
2. סלידה, שליליות ונבזות.
3. עייפות, ריפיון, עצלות.
4. חוסר שקט ודאגה.
5. ספקנות וחשדנות.


Five Aggregates (skandhas)
1* Form (rupa) is made up of
1. earth
2. water
3. fire
4. wind
2* Feeling (vedana) is one of
1. pleasant,
2. unpleasant
3. neutral
3* Perception (samjna)is related to the six external objects
4* Volition (samskara) and all mental constructions and thoughts
5*Consciousness (vijnana) grasps and is aware of the external world
 

חמשת המצרפים:
1. צורה:
א. אדמה
ב. מים.
ג. אש.
ד. רוח.
2. הרגשה:
א. נעים.
ב. לא נעים.
ג. ניטרלי.
3. תפיסה חושית.
4. תבנית מנטלית.
5. תודעה.

Five Precepts

1. Refrain from Killing/Harming
2. Refrain from Taking what is not freely given
3. Refrain from Sexual Abuse
4. Refrain from Lying and Harmful Speech
5. Refrain from Intoxicants
חמשת הכללים:

1. המנעות מפגיעה והרג.
2. המנעות מנטילת דבר שלא ניתן באופן חופשי.
3. המנעות מניצול מיני.
4. המנעות משקר ודיבור מזיק.
5. המנעות מנטילת חומרים משכרים.

[תרגמו: צחי ארנון, בועז פלד, אסף פדרמן, תומר פרסיקו.]