מדיטציית על השתוות הנפש - Equanimity

תרגום לעברית של מדיטצייה על השתוות הנפש, Equanimity, מהCD "הנחיות מדיטציה" של כריסטופר:

 

נפגעתי ע"י מה שקרה

הניסיון הותיר את כאביו ופצעיו.

היו ייאוש, פחד, זעזוע ןמצוקה, מתוך אירועי עבר.

איני מוכן לסלוח בגלל מה שקרה

איני יכול להפנות בקלות עורף לרגשותיי הקשים,

אך איני רוצה להמשיך לבעור ולהיכלות בתוכי.

איני רוצה שהעבר ימשיך לשלוט בחיי שבהווה.

אני מתכוון להמשיך ברצינות הלאה, לתוך חיי שבהווה, היום.

לפתח השתוות נפש למה שהיה כדי שאוכל להיות יציב ונוכח עם מה שיש, היום,

מלוא המעורבות והמגע החי עם חיי.

אין סיבה שאלחיץ עצמי ואדחוף את עצמי לסליחה,

אך אתמיד בכוונתי להעצים, להרחיב ולהרבות, ככל האפשר, את מגע ההווה בי.

עם הזמן אגיע לסליחה ואעבור מעבר לצל העבר.

זה יראה שלאירועים אין יותר שליטה על חיי,

וכך אממש את החופש האמיתי של הלב.