אשרי ההולכת בדרך

רקפת סנדיה בר-קמה / 2003


שלא תמיד היא יפה

ולא תמיד מסבירה פניה

אך כל עיקול מקרב אל סופה

ואין דרך יפה ממנה.

אשרי ההולכת בדרך

שאין בה אמת לבטח

ולא היאחזות או שליטה

אך כל רגע בה הוא נצח

ואין אמת בלתה.

אשרי ההולכת בדרך

שלא תמיד נחמה בה

ולא מזור למכאובינו

אך כל התניה שנשרה בה

היא נחמתנו.

אשרי ההולכת בדרך

שלא תמיד יש בה אור -

לעיתים היא תהום עלטה

של ליל-הנשמה השחור -

אך אין מוארת כמותה.

אשרי ההולכת בדרך

שאין היא מפלט לבדידות

ואין בה מנוס מצער

אך היא מקלט ואחדות

היא המטרה והשער.

אשרי ההולכת בדרך

שיש בה עומק וחוכמה

ואהבה ללא שיעור

וכל פסיעה בה מדהימה מדהימה

בדרך לשחרור.

anand