מחקרים על מדיטציה בהם מעורבים אנשי קהילת תובנה

לחברי סנגהת תובנה,

ברצוני להודות באופן אישי לכל אדם שטרח והסכים להשתתף במחקרים המצורפים. בסה"כ, נוצר כבר גוף מחקרי יפה ומעניין כתוצאה משלושת המחקרים בהם השתתפתם (למעשה כל התוצאות נובעות משני המחקרים שנערכו בבר אילן, באא"ג ובמא"ג, בעוד המחקר ממכון ויצמן עדיין בתהליכי עיבוד וטרם התפרסם).

לאילו מכם שלא יפתחו ויקראו את המאמרים עצמם, אני מצרפת כמה מילות תאור בעברית, בכדי שתוכלו להתרשם מהממצאים. המאמרים מוצגים לפי סדר הופעתם, מאחר ולעיתים קרובות הם מבוססים על המחקר הקודם.


 

Glicksohn, J., & Berkovich-Ohana, A. (2011). From trance to transcendence: A neurocognitive approach. The Journal of mind and behavior, 32, 49–62.

מאמר תיאורטי המבוסס על מחקר האא"ג בבר אילן, המציע כי שינויים בדרגת המודעות הרפלקטיבית מאפיינים את מדיטציית הויפאסאנה, וכי שינויים אלו מתבטאים בתדירות אלפא ותטא במישור הקדמי-אחורי.

pdfקישור למאמר


 

Berkovich-Ohana, A., Glicksohn, J., & Goldstein, A. (2011). Temporal cognition changes following mindfulness, but not transcendental meditation practice. In D. Algom, D. Zakay, E. Chajut, S. Shaki, Y. Mama, & V. Shakuf (Eds.), Fechner Day 2011:  Proceedings of the 27th Annual Meeting of the International Society for Psychophysics (pp. 245–250). Raanana, Israel.

פרק בספר, המציג מחקר אמפירי על תחושת הזמן במודטים (מבוסס על מחקר האא"ג בבר אילן). הוראה כי מתרגלי מדיטציית ויפאסאנה נותנים הערכות זמן ארוכות ביחס לשתי קבוצות ביקורת. תופעה זו של "התרחבות" תחושת הזמן מיוחסת לירידה בתחושת העצמי הנרטיבי (הזהות לאורך הזמן) ולנוכחות רבה יותר "כאן ועכשיו".

קישור למאמרpdf


 

Berkovich-Ohana, A., Glicksohn, J., & Goldstein, A. (2012). Mindfulness-induced changes in gamma band activity – implications  for the default mode network, self-reference and attention. Clinical Neurophysiology, 123, 700–710.

מאמר אמפירי המבוסס על מחקר האא"ג בבר אילן, בו נחקרה השפעת המדיטציה על תחושת העצמי. זה נעשה באמצעות אפיון רשתות מנוחה המקושרות לתחושת העצמי הנרטיבי (זהות לאורך הזמן). הוראה כי רשתות אלו פחות פעילות במנוחה אצל מתרגלי המדיטציה, לעומת עלית פעילות ברשתות קשביות. יתרה מכך, ככל שהפעילות ברשת זו הייתה יותר נמוכה, כך גם הערכת משך הזמן במטלה הבודקת תפיסת זמן התארכה. מסקנה – אצל מודטים הרשתות המקושרות בתחושת עצמי נרטיבי פחות פעילות, לטובת העצמי החווייתי (נוכחות גופנית מלווה בקשב להווה).

pdfקישור למאמר


 

Berkovich-Ohana, A., Glicksohn, J., & Goldstein, A. (2013). Studying the default mode and its Mindfulness-induced changes using EEG functional connectivity. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 1–9. doi:10.1093/scan/nst153

מאמר אמפירי המבוסס על מחקר האא"ג בבר אילן, בו נחקרה השפעת המדיטציה על החיבוריות התפקודית במוח (EEG functional connectivity). נמצאה ירידה ברמת החיבוריות התפקודית בכל רצועות התדירות שנבדקו: תטא, אלפא וגמא. המאמר דן בהבטים ההתנהגותיים האפשריים המקושרים עם שינויים אלו, כולל עליה ביצירתיות וירידה ב"דיבור פנימי", כמו גם ירידה בתחושת העצמי הנרטיבי (זהות לאורך הזמן).

pdfקישור למאמר


 

 

Dor-Ziderman, Y., Berkovich-Ohana, A., Glicksohn, J., & Goldstein, A. (2013). Mindfulness-induced selflessness: A MEG neurophenomenological study. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 582. doi:10.3389/fnhum.2013.00582.

מאמר אמפירי המבוסס על מחקר המא"ג בבר אילן, בו נחקרו במעבדה רשתות הקשורות להיבטים שונים של תחושת העצמי. באמצעות עבודה עם מודטים המסוגלים רצונית לשנות את חוויית העצמי שלהם, ובאמצעות חקירת הפנומנולוגיה של דיווחיהם האישיים, זוהו אזורי מוח ורצועות תדירות בפעילות האלקטרופיזיולוגית - שטרם אובחנו בעבר - המקושרים עם העצמי הנרטיבי (זהות לאורך הזמן), העצמי המינימאלי (החוויה הרגעית) וחוסר-עצמיות (ההזדהות עם חוויית העצמי הקבוע החווה מפנה מקומה לחוויה עצמה).

pdfקישור למאמר


 

Berkovich-Ohana, A., Dor-Ziderman, Y., Glicksohn, J., & Goldstein, A. (2013). Alterations in the sense of time, space and body in the Mindfulness-trained brain: A neurophenomenologically-guided MEG study. Frontiers in Consciousness Studies (In press).

מאמר אמפירי המבוסס על מחקר המא"ג בבר אילן, בו נחקרו במעבדה רשתות הקשורות לחוויה של שינוי בתחושת הזמן והמרחב, המקושרת בספרות עם המצב המדטטיבי. באמצעות עבודה עם מודטים המסוגלים רצונית לשנות את חוויית הזמן והמרחב שלהם, ובאמצעות חקירת הפנומנולוגיה של דיווחיהם האישיים, זוהו אזורי מוח ורצועות תדירות בפעילות האלקטרופיזיולוגית - שטרם אובחנו בעבר - המקושרים עם השינוי בתחושת הזמן והמרחב. הפעילות נמצאה ברצועת התדירות תטא, המקושרת בספרות עם מצבי "תודעה מורחבת" והרשת שנמצאה מעידה על הקשר ההדוק בין תחושת זמן ומרחב, ובין תחושת הגוף (sense of body).

pdfקישור למאמר


מחקרים נוספים על מדיטציה ומיינדפולנס ניתן לראות באתר הזה:

http://www.mindfulexperience.org

רשימת מחקרים עד 2006 ניתן למצוא כאן:

http://portal.idc.ac.il/he/main/research/aware/pages/readinglist.aspx