הצהרת מורי ומורות הדהרמה בישראל בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני

לגשר על הפער- הצהרת מורי ומורות הדהרמה בישראל בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני

מטרתה של הדהרמה היא להביא קץ לסבל. כמתרגלי דהרמה אנו שואפים להבין את הסבל טוב יותר; להתוודע לסיבות לסבל ולפעול להביא לסיומו – בתוכנו ובעולם הסובב אותנו.

כישראלים וישראליות, זוהי הזמנה עבורנו להיפתח ולהכיר בסבל שנגרם מהסכסוך הפלסטיני-ישראלי. כמתרגלים ומתרגלות המסורים לטיפוח של ראייה צלולה ולב פתוח, אנחנו נושאים ביכולת ובאחריות להכיר במצב של הסבל המתמשך שבו חיים ישראלים ופלסטינים.

להיפתח לסבלם של הפלסטינים אינו אקט פוליטי אלא מעשה אנושי. ראייה צלולה של מציאות חייהם כוללת הכרה וחמלה כלפי הפגיעה המתמשכת בזכויות האדם הבסיסיות שלהם, זכויות שכולנו מצפים לקבל בעצמנו, ואנו מאחלים לכל בני האדם. זכויות כמו חופש תנועה, ביטחון, טיפול רפואי הולם, חינוך וזכויות משפטיות.

להיפתח לסבל שלנו כישראלים זה להכיר באלימות המופנית כלפי ישראלים וישראליות, ובמחירים שאנו משלמים כחברה על התמשכות הסכסוך. זה לחוש את הכאב של השסעים שבתוך החברה הישראלית ואת חוסר הביטחון שהם יוצרים.

הסנגהה שלנו מורכבת מאנשים ונשים עם מגוון של דעות פוליטיות. תרגול הדהרמה מספק בית לכל אחד/ת מאיתנו. ברצוננו להתייחס אל זכויות אדם, שלום וחירות מההיבט הדהרמי שלהם, מהמקום של חמלה וחוכמה, כך שאף אחד/ת אינו מחוץ למעגל של הלב שלנו. כך שנוכל לפעול בהתאמה עם החוכמה והחמלה העמוקות שהן טבענו האמיתי.

מתוך נאמנות למחויבות של אי-פגיעה, אי-תגובתיות והכרה בתלות ההדדית של כל הדברים, אנו יכולות לראות נכוחה ולהכיר:

רבים מאיתנו סובלים בצורה ישירה ממעגל האלימות הזה,
כולנו סובלות באופן לא ישיר ממעגל האלימות הזה,
ורובנו, במודע או שלא במודע, במישרין או בעקיפין, תורמים למעגל זה.

כסנגהה, אנו יכולות לתמוך זו בזו בתהליך של היפתחות למציאות זו, ובעבודה עם הכאב שעולה ממנה. אנחנו יכולים לתמוך זה בזה במאמץ לעקור את הפחד והבורות הנמצאים בשורשיו של הכיבוש, הן בתוכנו והן בחברה שלנו. אנחנו יכולות לעבוד יחד כדי להקל על חלק מהסבל שהוא תוצאה של הכיבוש, ולהביא הקלה וידידות למציאות קשה זו. ואנחנו יכולים לבטא קול חיובי של חמלה, אמון, הבנה וקבלה כדי להתמודד עם קולות של עוינות, חוסר אמון, פחד ותוקפנות.

לקהילת הדהרמה יש הרבה מה להציע בשינוי האווירה הנוכחית, המושרשת בפחד, נפרדוּת ובורות. יש לנו הרבה מה להציע ביצירת אווירה של פיוס, סובלנות ואמפתיה. הערכים האתיים והראייה הצלולה, המתפתחים עם התרגול, חיוניים בטיפוח מציאות המושרשת בחמלה וחופש.

אנו מוזמנים/ות לקחת על עצמנו בתרגול שלנו כיחידים וכסנגהה:

להתוודע לאלימות ולאי-הצדק המתרחשים בשטחים הכבושים ולסבל הנובע מהם,
לחקור את שורשי הפחד והאלימות בתוכנו ולטפח חמלה ובהירות,
לתמוך בפעולות העוצרות את האלימות, ולהזין פיוס,
לעורר מודעות ודיאלוג בתוך קהילות הדהרמה שלנו כדי לתמוך במה שנאמר כאן.

מי ייתן וכל היצורים יחיו בשלום ובבטחה,
מי ייתן וכל היצורים יחיו בכבוד ובצדק,
מי ייתן וכל היצורים יהיו חופשיים.

 

Israeli Dharma Teachers have published a statement on the Israeli-Palestinian conflict. The English translation is in this link)