Activities

Registration to waiting list
11/10/2022 to 17/10/2022
Hosted by:
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   שימו לב לשינוי בתאריכים - התאריכים החדשים הם: 11-17 באוקטובר...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
Registration to waiting list
20/10/2022 to 22/10/2022
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration to waiting list
26/10/2022 to 29/10/2022
Hosted by:
Assited:
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration is opened
13/11/2022 to 19/11/2022
Hosted by:
Assited:
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות        ויפסנא, מטא וחופש     ויפסנא...
Prerequisites: מתאים למי שישבו לפחות סופ"ש אחד של ויפסנא בשתיקה
Event category: Long retreat
24/11/2022 to 26/11/2022
Hosted by:
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration to waiting list
30/11/2022 to 03/12/2022
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   סופ"ש זה הינו חלק מקורס העמקה אונליין עם סטיבן פולדר -...
Prerequisites: הקורס פתוח למי שישב בעבר לפחות ברטריט ארוך אחד של שבוע בשתיקה או בשני סופי שבוע בשתיקה ומתרגל את הדהרמה.
Event category: Weekend course
Registration is opened
05/12/2022 to 10/12/2022
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
Registration is opened
05/12/2022 to 10/12/2022
Hosted by:
Assited:
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
14/12/2022 to 17/12/2022
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration is opened
20/12/2022 to 26/12/2022
Assited:
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (...
Prerequisites: הריטריט פתוח למי שישב/ה לפחות שבוע אחד 3 סופ"שים או של ויפסנא בשתיקה
Event category: Long retreat
22/12/2022 to 24/12/2022
Hosted by:
Assited:
Place:
שימו לב: צריך להגיע ביום חמישי בשעה 11:30 לעין דור   מגדר, הגדרות וחמלה ריטריט ויפאסנה לקהילת הלהטב"ק עם סנדיה בר-קמה   "אל לנו לבטל את ההתייחסות לזהויות במאמצינו להתעוררות רוחנית. ההיפך הוא הנכון, עלינו לחקור את הזהויות בדרכנו להארה. זהות היא לא רק פוליטית, היא גם מכילה את הטבע האמיתי שלנו...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course