Activities

Registration to waiting list
21/06/2023 to 24/06/2023
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration to waiting list
06/07/2023 to 08/07/2023
Hosted by:
Place:
    לתרגל עם שמחה האפשרות להחזיק את המציאות על כל חלקיה.  סופ"ש בו נשים דגש על התבוננות צלולה  הרואה את כל חלקי החוויה המאתגרים והקשים  ואת אלו המביאים שמחה ואיכויות של רווחה...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
Registration is opened
19/07/2023 to 22/07/2023
Hosted by:
Place:
  שימו לב - זה אינו ריטריט רגיל בשתיקה. ישנם היבטים סדנאיים, כגון חקירה, שיחה ושיתוף, אשר במהלכם יתקיים דיבור. מרבית היום תהיה בשתיקה.   דהרמה ופעולה בעולם כיצד ניתן לפעול בעולם באופן תבוני, מבלי להגדיל את מעגל הסבל?   פעולה חומלת היא פעולה שמביאה ריפוי לכל המעורבים בה,...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Weekend course
Registration is opened
02/08/2023 to 10/08/2023
Place:
  הרשמה לריטריט שירות במטבח או בניהול קורס למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   לב רחב - תודעה צלולה   בריטריט זה נלמד לשחרר את גבולות תודעת הלב, להרחיב ולפתח את היכולת הגדולה של הלב לעזור לנו להתחבר מחדש לעצמנו...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Long retreat
18/10/2023 to 21/10/2023
Hosted by:
Place:
  שירות בצוות קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה לשירות למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
29/11/2023 to 02/12/2023
Hosted by:
Place:
  שירות בצוות קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה לשירות למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך...
Prerequisites: 2 ריטריטים של שבוע, אחד מהם בשנתיים האחרונות, ותרגול במסגרת "תובנה"
Event category: Weekend course