Activities

22/12/2020 - 19:00 to 21:00
Hosted by:
Place:
הברהמה ויהרה* כדרכי הסתכלות משחררות    הדהרמה פותחת אותנו לחיים ותומכת בנו לצמוח מעבר לדרכים הרגילות בהן אנו רואות את עצמנו, את מי שסביבנו, את העולם ואת תופעותיו. היא רדיקלית ומעשית גם יחד. בלב התרגול עומדת היכולת של כל אחת.ד מאיתנו לטפח דרכי הסתכלות מיטיבות ומשחררות. ימי הקורונה מזכירים לנו...
Event category: אונליין