Activities

Registration is opened
20/06/2021 to 29/06/2021
Place:
  מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך רוחנית המכוונת לחיים של שחרור ועירות. ההתעוררות לרגע ההווה מאפשרת הבנה וקבלה של טבענו ושל טבע הדברים בעולמנו. תרגול זה מכוון אותנו לקשב פנימי הפותח את ליבנו, מעמיק את הבנתנו...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: רטריט זה פתוח למי שעשו קורס בתובנה/ויפאסאנה
Event category: Long retreat
07/07/2021 - 18:30 to 21:00
Hosted by:
הקורס בן 3 מפגשים בימי רביעי בערב, בין 18:30 ל-21:00 7.7, 14.7 (ב- 21.7 לא יתקיים שיעור) וב- 28.7  ויום תרגול ב- 31.7 בין 10:00 ל-17:00 (יתקיים באולם ברח' מאז"ה 34, ת"א)  אנא הרשמו במידה ואתן.ם יכולות.ים ומתחייבות.ים להגיע לכל ארבעת המפגשים. / "העולם הוא יציר התודעה, ולכן אין צורך לחפש מחוצה לה;...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: הקורס פתוח למתרגלות/ים עם נסיון של שנתיים ומעלה בתרגול, שישבו לפחות ריטריט אחד של שבוע בשתיקה או 3 סופ"ש בשתיקה
Event category: Urban course
21/07/2021 to 24/07/2021
Hosted by:
ארבעת תרגולי תשומת-הלב (מיינדפולנס): ריטריט עירוני המבוסס על תרגול הסַטַיפַּטְהַאנַה-סוּטַה   רביעי וחמישי, 21-22.7 בשעות 21:00-17:30 בבית הסנגהה שישי 23.7 בשעות 14:00-9:00 בבית הסנגהה שבת 24.7 בשעות 17:00-10:00  (באולם ברח' מאז"ה)     אנא הרשמו רק אם אתן.ם יכולות.ים ומתחייבות.ים להגיע לכל הריטריט...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: נסיון תרגול של 3 שנים ומעלה,ישיבה בלפחות 4 סופי שבוע בשתיקה או ב-2 ריטריטים של שבוע בשתיקה
Event category: Daylong
28/11/2021 to 04/12/2021
Place:
ההרשמה תפתח כ-3 שבועות לפני תחילת הרטריט.    מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך רוחנית המכוונת לחיים של שחרור ועירות. ההתעוררות לרגע ההווה מאפשרת הבנה וקבלה של טבענו ושל טבע הדברים...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
29/12/2021 to 01/01/2022
Place:
ההרשמה תפתח כ-3 שבועות לפני תחילת הרטריט.    מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך רוחנית המכוונת לחיים של שחרור ועירות. ההתעוררות לרגע ההווה מאפשרת הבנה וקבלה של טבענו ושל...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: פתוח למי שישב.ה לפחות 2 ריטריטים של שבוע או ריטריט אחד של שבוע ו-4 סופ"שים של ויפאסאנה
Event category: Weekend course