Activities

Registration is opened
05/11/2023 to 31/12/2023
Hosted by:
קורס הנעת גלגל הדהרמה 8 מפגשים בימי ראשון, החל מ - 05.11.23 עד ה - 31.12.2023 בין השעות 18:30 - 20:45 יום תרגול ב-29.12.23 בשעות 9:30-14:30     "נזירים, זאת אמת האצילים בדבר הדרך להפסקת האי-נחת, חוסר הסיפוק והסבל: זאת הדרך האצילה בעלת שמונת האיברים: השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: מי שסיימו קורס מבוא למדיטציית תובנה או ישבו מעט ריטריטים ורוצות/ים להעמיק את ההבנה בדרך הבודהיסטית
Event category: Urban course
Registration is opened
08/11/2023 to 03/01/2024
Hosted by:
קורס הנעת גלגל הדהרמה בהנחיית שחר מתן 8 מפגשים בימי רביעי בערב החל מ- 8/11/2023 עד ה- 3/1/2024  בין השעות 21:30-19:30 כפר הנוער מאיר שפיה (ליד זכרון יעקב)   "נזירים, זאת אמת האצילים בדבר הדרך להפסקת האי-נחת, חוסר הסיפוק והסבל: זאת הדרך האצילה בעלת שמונת האיברים: השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור...
Prerequisites: מי שסיימו קורס מבוא למדיטציית תובנה או ישבו מעט ריטריטים ורוצות/ים להעמיק את ההבנה בדרך הבודהיסטית
Event category: Urban course
18/12/2023 to 05/02/2024
Hosted by:
קורס הנעת גלגל הדהרמה 8 מפגשים בימי שני בבוקר החל מ ה-18.12.23 ועד ה-5.2.24 בשעות 10:30-13:00, ומפגש ארוך ביום שני ה-5.2.24.     "נזירים, זאת אמת האצילים בדבר הדרך להפסקת האי-נחת, חוסר הסיפוק והסבל: זאת הדרך האצילה בעלת שמונת האיברים: השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, פרנסה נכונה...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: מי שסיימו קורס מבוא למדיטציית תובנה או ישבו מעט ריטריטים ורוצות/ים להעמיק את ההבנה בדרך הבודהיסטית
Event category: Urban course
25/02/2024 to 14/04/2024
Hosted by:
קורס הנעת גלגל הדהרמה 8 מפגשים בימי ראשון בערב החל מ- 25/2/2024 עד ה- 14/4/2024  בין השעות 21:00-18:30 יום תרגול ב-13/4/2024 בשעות 9:30-14:30     "נזירים, זאת אמת האצילים בדבר הדרך להפסקת האי-נחת, חוסר הסיפוק והסבל: זאת הדרך האצילה בעלת שמונת האיברים: השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: מי שסיימו קורס מבוא למדיטציית תובנה או ישבו מעט ריטריטים ורוצות/ים להעמיק את ההבנה בדרך הבודהיסטית
Event category: Urban course