מטהה Metta

הקלטה
ארבל - הקלטה 4 - 04.06.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא ופתיחת הלב.m4a
הקלטה
ארבל - הקלטה 10 - 05.06.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא וסמדהי.mp3
הקלטה
ארבל - הקלטה 8 - 04.06.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - מטא לאדם קרוב.mp3
הקלטה
לביא - הקלטה 13 - 13.05.2022 - ערב - שיחת דהרמה - מטא, חמלה וסמדהי.mp3
הקלטה
לביא - הקלטה 9 - 12.05.2022 - צהריים - הנחיות מדיטציה - מטא.mp3
הקלטה
מתן - הקלטה 12 - 13.05.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - הכרת תודה ומטא.mp3
הקלטה
גלייד - הקלטה 11 - 19.04.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - מטא.mp3
הקלטה
גלייד - הקלטה 5 - 18.04.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - סמדהי והנחיות הליכה.mp3
הקלטה
לביא - הקלטה 19 - 21.04.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - מטא לדמות המורכבת.mp3
הקלטה
לביא - הקלטה 7 - 18.04.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - מטא לעצמי, לדמות הקלה ולקבוצה.mp3
הקלטה
מתן - הקלטה 15 - 20.04.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - מטא.mp3
הקלטה
גלייד - הקלטה 23 - 22.04.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - מטא לכל התופעות.mp3
הקלטה
05 - 04.03.2022 - עין דור - ערן הרפז - מדיטציה מונחית - מטא.mp3
הקלטה
31 - 07.02.2022 - עין דור - ערב - לילה קמחי - מדיטציה מונחית - מטא, חיבור לסנגהה וסליחה.mp3
הקלטה
27 - 06.02.2022 - עין דור - ערב - לילה קמחי - מדיטציה מונחית - מטא לכל הדברים.mp3
הקלטה
15 - 02.02.2022 - עין דור - ערב - לילה קמחי - מדיטציה מונחית - מטא - הרפיית הגוף, רכות ושחרור.mp3
הקלטה
11 - 01.02.2022 - עין דור - ערב - לילה קמחי - מדיטציה מונחית - מטא - אהבה ועדינות לגוף ולאלמנטים.mp3
הקלטה
07 - 31.01.2022 - עין דור - ערב - לילה קמחי - מדיטציה מונחית - מטא.mp3
הקלטה
02.12.21 - עין דור - קרן ארבל - הנחיות לתרגול מטא.mp3
הקלטה
01.12.2021 - עין דור - לילה קמחי - מדיטציית מטא.mp3
הקלטה
02.12.2021 - עין דור - לילה קמחי - מטא לאדם ניטרלי, לאדם קשה, לעולם.mp3
הקלטה
09.08.2021 - עין דור - שימי לוי - הנחיות מדיטציית מטא.mp3
הקלטה
24.06.2021 - עין דור - קרן ארבל - הנחיות מדיטציה - מטא.mp3
הקלטה
26.06.2021 - עין דור - שחר מתן - הנחיות למטא.mp3
הקלטה
23.06.2021 - עין דור - קרן ארבל - אופני תפיסה ומטא.mp3
הקלטה
31.03.2021 - עין דור - נייתן גלייד - מדיטציה מונחית - מטא כולל למערכת יחסים ניטרלית.m4a
הקלטה
29.03.2021 - עין דור - נייתן גלייד - שיחת דהרמה - מטא וריקות.m4a
הקלטה
02.04.2021 - עין דור - נייתן גלייד - מדיטציה מונחית - מטא לכל התופעות.m4a
הקלטה
01.04.2021 - עין דור - זהר לביא - מדיטציה מונחית - מטא כולל למערכת היחסים המאתגרת.m4a

Pages