בבית משפחת פוביצר,הרחבה א, בית קשת

בבית משפחת פוביצר,הרחבה א, בית קשת
Place: 
Beit Keshet