קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה בגבעתיים 3

every Sunday and every Monday and every Tuesday and every Wednesday and every Thursday
06/08/2017
Event category: 
Prerequisites: 
Open to everyone
Start time: Sunday 07:00
End time: Sunday 08:00