מעבר לגביית דמי הרשמה לריטריטים בתובנה

 

קהילת מתרגלים יקרה, אנו רוצים להביא לתשומת ליבכם שינוי שאנו עושים בתובנה של מעבר לתשלום דמי הרשמה ברטריטים.

 

איך פעלנו עד כה, ומה הוביל לשינוי?

החל משנת 2004 התקבלה החלטה בעמותה להפסיק לגבות תשלום מראש עבור השתתפות בקורסים עם לינה בעין דור, זאת מתוך אמון ברלוונטיות ובנחיצות של תרגול הדהרמה לצד אמון בקהילת המתרגלים להמשך קיום הפעילויות. מתוך מחוייבות עמוקה זו פעילויות העמותה הוצעו בנדיבות ורוחב לב לכל המבקשים ללמוד את הדהרמה וליישמה בחייהם, ללא תנאי מקדים או תלות במצב כלכלי כזה או אחר.

לאורך השנים אנחנו עדים לכוחה של נדיבות הלב, כאשר יותר ויותר א.נשים נחשפים לדהרמה ומגיעים לפעילויות תובנה. אנחנו עדים גם למגוון האנשים במגוון מצבי החיים שמגיעים לפעילויות שלנו- הורים יחידנים, סטודנטיות, מבוגרים החיים על פנסיה, אנשים המתמודדים עם מחלות כרוניות ועוד. כל אלה לצד מי שבריאותם וכושרם בידיהם.

 

האתגרים שנוצרו עבור העמותה

לצד הערך הרב שיש בהתנהלות הזו, זו תקופה ארוכה שאנחנו חווים קשיים הנובעים מתנודות קיצוניות בין מספר האנשים שנרשמים לקורס לבין מספר המגיעים אליו בפועל. לדוגמא, בריטריט שהתקיים לאחרונה הגיעו 60 משתתפים לבסוף, מתוך סה"כ של 196 אנשים שנרשמו אליו. הפער בין מספר הנרשמים למספר המגיעים בפועל יוצר כמות גדולה מאד של עבודה עבור המתנדבים בתובנה,  בניהול הרשמה ורשימות המתנה ארוכות, מענה לפניות שונות במייל כאשר הרבה מן הנרשמים מבטלים לבסוף את הרשמתם.

ההתנהלות הזו מונעת השתתפות מאנשים שרוצים להגיע לתרגל, אך לא יכולים עקב קורסים שמתמלאים בתקופת ההרשמה. זאת למרות שבפועל ביום פתיחת הקורס הסתבר שיש בו מקום עקב אי הגעה.

 

השינוי המתוכנן

לאחר בחינה ארוכה של הנושא, החליט הועד המנהל - הגוף שמתווה את המדיניות והחזון עבור העמותה -  להחיל דמי רישום לריטריטים כחלק מתהליך ההרשמה. השינוי יחל בחודשים הקרובים. ההחלטה התקבלה לאחר מס' דיונים והתייעצות עם מורי העמותה, חברי הנהלת העמותה, חברי סנגהה ותיקים, פעילים ועוד.

לדמי הרישום נבחרו הסכומים הבאים: לריטריט של שבוע דמי הרישום יהיו בסך 135 ₪ , לסופ"ש וסופ"ש ארוך דמי הרישום יהיו בסך 85 ₪. הסכום נקבע כך שמצד אחד יהיה סמלי ולא יקשה על רבים להשתתף, ומצד שני יראה מחויבות להשתתף.

דמי ההרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול, ולא יהיה ניתן להעביר אותם לריטריט אחר. בדרך זו אנחנו רוצים לתמוך ולהדגיש את החשיבות והמיוחדות שבלהגיע לריטריט. למנוע הרשמה ללא כוונה עמוקה לפעילויות העמותה, על כל המשאבים הנדרשים כדי לקיימן. אנחנו רוצים ליצור תרבות בה כאשר אדם נרשם לריטריט, הוא עוצר לרגע. מבין את המשמעות של ריטריט עבורו, מוקיר את המאמץ שנעשה כדי לאפשר זאת, ונרשם כאשר הוא בטוח שברצונו להגיע, ולא למנוע מאחר להגיע.

במידה ואדם נרשם ויבטל השתתפותו, דמי הרישום יועברו לתמיכה בפרויקט שהעמותה תיקח על עצמה. בשנה הראשונה הפרויקט יהיה שיפור תנאי המגורים בעין דור.

אנחנו מעוניינים להציע את פעילויותינו ברוחב לב, ולאפשר לכל המעוניין להגיע לתרגל. מסיבה זו לא נמנע השתתפות ממי שלא יוכל לשלם את דמי ההרשמה או חלקם. במצב כזה יהיה ניתן לפנות אלינו מתוך טופס הרישום לבקשה כזו.

בנוסף, דמי ההרשמה מכסים רק חלק קטן מעלויות הקורס, והמשתתפים יוזמנו לתמוך בהמשך קיום הפעילויות בתרגול נדיבות בסוף כל קורס כפי שהיה עד כה.

 

אנחנו רואים את תרגול הדאנה כתרגול של אחריות משותפת לתמוך במה שראוי לתמוך בו מתוך נדיבות. לאפשר את הקיום ההדדי של קהילה מתרגלת וגוף תומך ומארגן של לימוד ותרגול הדהרמה. אנו מאמינים ששינוי זה יסייע לנו לתת שירות טוב יותר לקהילת המתרגלים, להפחית רשימות המתנה ארוכות לריטריטים ולחזק את יכולת הארגון והתכנון שלנו בהתבסס על נתונים ריאליים ככל הניתן.

 

מי ייתן וכל היצורים החיים ייהנו מפירות הדהרמה

עמותת תובנה