רחוב משה יוסטמן 10 קומה ג' דירה 43, גילה

Place: 
Jerusalem