עבודה עם תחושות הגוף ועם כאב

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma type: 
Guided meditation
Dharma talk language: 
Hebrew
Dharma talk Quality: 
medium quality

More information about this audio:

Talk name: 
09 LK 120616 Guided meditation
Teacher name: 
Lila Kimhi
Year: 
2016
Talk number: 
0