הנחיות מדיטציה ותרגול מונחה: לשבת כמו הר- תודעה פתוחה - עבודה עם מחשבות ועם כל מה שמביא הרגע הזה