צלילים וודנה (תחושות): הנחיות ושיחה על חווית המדיטציה

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma type: 
Guided meditation
Dharma talk language: 
Hebrew
Dharma talk Quality: 
medium quality

More information about this audio:

Talk name: 
Sounds and Vedana
Teacher name: 
Lila Kimhi
Year: 
.
Talk number: 
0