שבועות 2014 עם לילה וג׳איה

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma type: 
Dharma Talks
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Covenant
Teacher name: 
Lila Kimhi
Retreat name: 
Silent Deep Rest Meditation Re
Year: 
2014
Talk number: 
3