מדיטציה מונחית: עבודה עם תחושות ורגשות- לזהות בלי להזדהות. עברית \אנגלית. לילה וג׳איה 2014