הנחיות למדיטציה

Reni Ovadia
Dharma talk subject: 
מדיטציה מונחית
Dharma talk language: 
Hebrew
Dharma talk Quality: 
high quality

More information about this audio:

Talk name: 
Meditation Instructions
Teacher name: 
Reni Ovadia
Retreat name: 
Dharma and Social Engagement R
Year: 
2014
Talk number: 
1