תרגול מטא מונחה

Sandya Bar-Kama
Dharma type: 
Guided meditation
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Guided Metta
Teacher name: 
Sandhya Bar-Kama
Retreat name: 
Long Vipassana Weekend with Yo
Year: 
2014
Talk number: 
2