סיפורי מטהא

Sandya Bar-Kama
Dharma type: 
Dharma Talks
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Metta Stories
Teacher name: 
Sandhya Bar-Kama
Retreat name: 
Vipassana Yom Kippur Retreat w
Year: 
2014
Talk number: 
5