הנחיות מדיטציה

Sandya Bar-Kama
Dharma type: 
Guided meditation
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Instructions
Teacher name: 
Sandhya Bar-Kama
Retreat name: 
Annata: Meeting the Self and L
Year: 
2016
Talk number: 
4