שיחת דהרמה - סלף ונוט סלף - שיחה על העצמי והלא עצמי