שיחת הנחיות - לא-עצמי - הבנת אשליית הבחירה החופשית + שאלות ותשובות