03.02.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - איזה פחד... (שיחה לא פוליטית שיש בה פוליטיקה) - הקלטה 7