יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - מדיטציה להגעה הנה - הקלטה 1