יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - חמשת כוחות התודעה - הקלטה 6