יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - אנחנו בביזנס של התעוררות - הקלטה 4