יום 5 - הקלטה 14 - ערב - שיחת דהרמה - חופש, שחרור ועצמאות