הקלטה 5 - צהרים - שאלות ותשובות ותנועה של דאנה בעולם