Audio library

Records for:
רשימת המתנה - סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ואלה טולנאי בסיועו של גיא סעאתי
2019
Day שם המורה Talk title
1
Ella Tolnai
הנחיות למדיטציה
1
Lila Kimhi
Ella Tolnai
שיחת פתיחה
2
Lila Kimhi
דיבור נכון - הקשבה נכונה
2
Lila Kimhi
הנחיות מדיטציה בישיבה ובהליכה
3
Ella Tolnai
חמשת האורחים

Records for:
רשימת המתנה - סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ואלה טולנאי בסיועו של גיא סעאתי
2019