Audio library

Records for:
סופ״ש מדיטציית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ואודליה ויינברג למתרגלות/ים עם נסיון קודם
Insight meditation weekend retreat with Lila Kimhi
2020
Day שם המורה Talk title
1
Lila Kimhi
על שפת נהר החיים והמוות - מפגש מלב אל לב
1
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית - יציבות במפגש עם עצמי
2
Lila Kimhi
הנחיות למפגש עם עצמנו ומדיטציית צניחה

Records for:
סופ״ש מדיטציית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ואודליה ויינברג למתרגלות/ים עם נסיון קודם
2020