Audio library

Records for:
ריטריט ויפסנא של 10 ימים - לבעלי/ות ניסיון קודם - לילה קמחי ויהל אביגור
Insight Meditation 10 Days Retreat with Lila Kimhi and Yahel Avigur
2022
Day שם המורה Talk title
1
Lila Kimhi
שיחת דהרמה - איך מתחילים
1
Lila Kimhi
שיחת פתיחה
10
Lila Kimhi
שיחת דאנה
10
Lila Kimhi
שיחת סיכום - אמנות המעברים ותרגול הדהרמה בחיי היומיום
2
Lila Kimhi
שיחת הנחיות - איך להיות עם הנשימה במדוייק + הנחיות להליכה
2
Lila Kimhi
הנחיות קצרות לתחילת הליכה
2
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית - פשטות ואיסוף עם הנשימה
2
Lila Kimhi
שיחת דהרמה - איך אנחנו מול שינוי ומול הלא נודע
2
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית - מטא
3
Lila Kimhi
שיחת הנחיות - תרגול תשומת לב לגוף
3
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית - ביסוס תשומת לב לגוף
3
Lila Kimhi
שיחת דהרמה - לשבת לכוס תה עם הגוף + שאלות ותשובות
3
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית - מטא - אהבה ועדינות לגוף ולאלמנטים
4
Lila Kimhi
שיחת הנחיות - מדיטציה עם הגוף באופן אחר
4
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית - הגוף במרכז, עבודה עם קבלה והעצמת הטוב
4
Lila Kimhi
חקירה - שחרור מכובד העבר וההבדל בין החיים האמיתיים לחיים שמעבר
4
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית - מטא - הרפיית הגוף, רכות ושחרור
5
Lila Kimhi
שיחת הנחיות - תשומת לב לצלילים ועבודה עם התודעה
5
Lila Kimhi
שיחת דהרמה - סלף ונוט סלף - שיחה על העצמי והלא עצמי
6
Lila Kimhi
שיחת הנחיות - שלושה סוגי עבודה עם המחשבות + שאלות ותשובות
6
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית - שלושה סוגים של עבודה עם המחשבות
6
Lila Kimhi
שאלות ותשובות
7
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית - להיות כמו בריכת מים צלולה
7
Lila Kimhi
שיחת הנחיות - להיות במרכז המודעות
7
Lila Kimhi
שיחת דהרמה - עם או בלי תכנון - החיים קורים - שיחה על העדר בחירה חופשית + חקירה
8
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית - לשים לב לבחירה ולהיות במודעות אוהבת
8
Lila Kimhi
חקירה - פחד קהל, עבר כואב שרודף אותנו והכמיהה לזוגיות
8
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית - מטא לכל הדברים
9
Lila Kimhi
שיחת הנחיות - מה אני מוצא כשאני לא מחפש דבר + מטא לתופעות
9
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית - לנוח עם הדברים כפי שהם ולשלוח מטא לתופעות

Pages

Records for:
ריטריט ויפסנא של 10 ימים - לבעלי/ות ניסיון קודם - לילה קמחי ויהל אביגור
2022

Pages