Audio library

Records for:
רטריט למתרגלים ותיקים בהנחיית כריסטופר טיטמוס ולילה קמחי
2016
Day שם המורה Talk title
Lila Kimhi
היו אי לעצמכם Listen
Records for:
רטריט למתרגלים ותיקים בהנחיית כריסטופר טיטמוס ולילה קמחי
2015
Day שם המורה Talk title
Lila Kimhi
תשומת לב לנשימה Listen
Lila Kimhi
מה שלמדתי מהתרנגולת Listen
Lila Kimhi
תשומת לב לנשימה - שיחה על ארעיות, דעיכה, חדילה, והנחיות לתרגול של תשומת לב אליהם Listen
Lila Kimhi
הנחיות למדיטציה: הידיעה מביאה לשחרור, התבוננות על המינד בעיניים טובות. סיכום של עבודה עם תשומת לב לנשימה. Listen
Records for:
רטריט למתרגלים ותיקים בהנחיית כריסטופר טיטמוס ולילה קמחי
2013
Day שם המורה Talk title
Lila Kimhi
עבודה עם תחושות גוף 2013 Listen

Records for:
רטריט למתרגלים ותיקים בהנחיית כריסטופר טיטמוס ולילה קמחי
2016

Records for:
רטריט למתרגלים ותיקים בהנחיית כריסטופר טיטמוס ולילה קמחי
2015

Records for:
רטריט למתרגלים ותיקים בהנחיית כריסטופר טיטמוס ולילה קמחי
2013