Audio library

Records for:
קורס מדיטציה ולימוד דרשות הבודהה בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל
2014
Day שם המורה Talk title
Lila Kimhi
הנחיות מדיטציה: התחלה של סמדהי, עבודה עם הנשימה Listen
Records for:
קורס מדיטציה ולימוד דרשות הבודהה בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל
2016
Day שם המורה Talk title
Lila Kimhi
פפנצ׳ה Listen
Lila Kimhi
כמה מילים על עצמי Listen
Records for:
קורס מדיטציה ולימוד דרשות הבודהה בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל
2015
Day שם המורה Talk title
Lila Kimhi
הנחיות למדיטציה: תשומת לב לנשימה ולתחושות הגוף Listen
Lila Kimhi
הדרשה למגהיה - חמשת האיכויות המובילות להבשלת השחרור Listen
Lila Kimhi
מתנת ה׳לא עצמי׳ - שאלות בלי תשובה Listen

Records for:
קורס מדיטציה ולימוד דרשות הבודהה בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל
2016

Records for:
קורס מדיטציה ולימוד דרשות הבודהה בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל
2015

Records for:
קורס מדיטציה ולימוד דרשות הבודהה בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל
2014