Audio library

Records for:
רטריט ראש השנה למתרגלים עם נסיון קודם בהנחיית כריסטופר טיטמוס, סטיבן פולדר ולילה קמחי
2016
Day שם המורה Talk title
Lila Kimhi
מדיטציה מונחית בישיבה, עמידה והליכה - תשומת לב לנשימה, לגוף ולמה שקורה בו עכשיו Listen

Records for:
רטריט ראש השנה למתרגלים עם נסיון קודם בהנחיית כריסטופר טיטמוס, סטיבן פולדר ולילה קמחי
2016