Audio library

יום 2 - הקלטה 4 - ערב - שיחת דהרמה - הדהרמה - הדרך הבודהיסטית
4 - יהל אביגור - 7.3.24 - יום 2 - הקלטה 4 - ערב - שיחת דהרמה - הדהרמה - הדרך הבודהיסטית.mp3
Yahel Avigur
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 2 - הקלטה 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - להיות עם הנשימה (המשך)
3 - תמי ברקאי - 7.3.24 - יום 2 - הקלטה 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - להיות עם הנשימה (המשך).mp3
Tami Barkai
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 2 - הקלטה 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - מודעות לנשימה
2 - לילה קמחי - 7.3.24 - יום 2 - הקלטה 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - מודעות לנשימה.mp3
Lila Kimhi
לילה קמחי
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 1 - הקלטה 1 - ערב - הנחיות למדיטציה - מהות התרגול - מבוא לדהרמה
1 - יהל אביגור - 6.3.24 - יום 1 - הקלטה 1 - ערב - הנחיות למדיטציה - מהות התרגול - מבוא לדהרמה.mp3
Yahel Avigur
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 6 - הקלטה 16 - ערב - שיחת דהרמה - Ways to expand the heart and soul
16 - שימי לוי וסטיבן פולדר - 26.2.24 - יום 6 - הקלטה 16 - ערב - שיחת דהרמה - Ways to expand the heart and soul.mp3
Simi Levi
שימי לוי
,
Stephen Fulder
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 6 - הקלטה 16 - ערב - שיחת דהרמה - Ways to expand the heart and soul
16 - שימי לוי וסטיבן פולדר - 26.2.24 - יום 6 - הקלטה 16 - ערב - שיחת דהרמה - Ways to expand the heart and soul.mp3
Simi Levi
שימי לוי
,
Stephen Fulder
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 6 - הקלטה 15 - צהרים - מדיטציה מונחית
15 - סטיבן פולדר - 26.2.24 - יום 6 - הקלטה 15 - צהרים - מדיטציה מונחית.mp3
Stephen Fulder
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 6 - הקלטה 14 - בוקר - הנחיות למדיטציה - חמלה.
14 - שימי לוי - 26.2.24 - יום 6 - הקלטה 14 - בוקר - הנחיות למדיטציה - חמלה.mp3
Simi Levi
שימי לוי
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 5 - הקלטה 13 - ערב - שיחת דהרמה - Kindness makes sense
13 - סטיבן פולדר - 25.2.24 - יום 5 - הקלטה 13 - ערב - שיחת דהרמה - Kindness makes sense.mp3
Simi Levi
שימי לוי
Language:
English
Course Name:
Continue...
יום 5 - הקלטה 12 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לעצמי ולדמות המיטיבה
12 - שימי לוי - 25.2.24 - יום 5 - הקלטה 12 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לעצמי ולדמות המיטיבה.mp3
Simi Levi
שימי לוי
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...

Pages

Subscribe to רצועות השמע