קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה בכפר מנחם