עלויות קורסים בתובנה

אנו עושים מאמצים רבים כדי להוזיל ככל האפשר את ארגון הקורסים וחושבים רבות לפני כל הוצאה כספית.

עלויות ארגון הקורס כוללות את משכורות הרכזים (במהלך 2015 עובדים בתובנה 4 רכזים במשרות חלקיות, סה"כ כ-2.5 משרות); החזר הוצאות של מתנדבים; עלויות תקשורת (3 טלפונים פעילים ואתר אינטרנט); עלויות אחזקה של הציוד בעין דור ובבית הסנגהה בתל אביב; עמלות בנקים, ביטוחים ושכר טירחה לרו"ח; ועוד..


להלן העלויות לפיהן נבנה תקציב 2015, כפי שצפינו בתחילת השנה (באלפי ש"ח):

משכורות ועלויות שכר 423.9
נוספות בהנהלה וכלליות 69.3
הוצ' פיתוח מימון פרסום ותחזוקה (לא כולל השקעות חד פעמיות) 147.1
סה"כ 640.3
בניכוי: הכנסה מהוראות קבע (160.0)
הכנסה מקורסים עירוניים (108.0)
סה"כ 372.3

סכום זה מחולק במספר הלינות הצפוי במהלך השנה - 7,161
ומכאן נגזרת העלות למשתתף בריטריט.

 

העלויות הללו מחולקות לעלויות ארגון הקורס ולעלויות עקיפות. העלויות העקיפות מחושבות כך שיועמסו מעט יותר על משתתפי הקורסים הקצרים ופחות על משתתפי הקורסים הארוכים, אשר עלותם גבוהה יחסית מלכתחילה (בשל מספר הימים הגדול יותר).

עלויות קורסים עירוניים (ללא לינה) כוללים עלויות בית הסנגהה (או מקום אחר שמארח את הקורס, עלויות של תכנון וארגון הקורס, טלפונים, החזרי הוצאות למורים ומתנדבים ועלויות עקיפות כפי שרשום למעלה.

חשוב לנו שלא יהיה מצב בו אנשים לא מגיעים לקורס בגלל שהם לא יכולים לעמוד בעלות הכספית. לשם כך אנו עושים הכל כדי לשמור על העלויות ברמה הנמוכה ביותר האפשרית וכמו כן ברוב הפעילויות של תובנה אנו פועלים בשיטת הדאנה.

נשמח לספק פרטים נוספים ולענות לשאלות במייל  zia@tovana.org.il

גזברות תובנה

 


 

מצ"ב דף עלויות של סוף שבוע ושל רטריט של שבוע ימים לדוגמא (בסופי שבוע שונים יכולים להיות עלויות נוספות. למשל אם מדובר בסופ"ש עם מורה מחו"ל יתווספו הוצאות נסיעה ואירוח שלו).


סיכום עלויות למשתתפים - סופ"ש לדוגמא

השכרת מקום 59₪ למשתתף/פת ללילה X 2 לילות 119₪

מזון 30 ₪ למשתתף/פת ליום X2 ימים 59₪

עלויות ארגון קורס 58₪ למשתתף/פת ליום X 2 ימים 116₪

הוצאות עקיפות** 39₪ למשתתף/פת ליום X 2 ימים 78₪


סה"כ הערכת עלות הקורס למשתתף/פת : 372 ש"ח


** הפעילות השוטפת של העמותה שמאפשרת את קיום הקורסים כרוכה במשכורות לרכזים, שכר טירחה לרואה חשבון ולעו"ד, הוצאות טלפון, עמלות בנק וכו'.

 


 


סיכום עלויות למשתתפים - ריטריט של 6 לילות לדוגמא

השכרת מקום 58₪ למשתתף/פת ללילה X 6 לילות 348₪

מזון 30 ₪ למשתתף/פת ליום X6 ימים 180₪

עלויות ארגון קורס 33₪ למשתתף/פת ליום X 6 ימים 196₪

הוצאות עקיפות** 22₪ למשתתף/פת ליום X 6 ימים 131₪

 

סה"כ הערכת עלות הקורס למשתתף/פת : 855 ש"ח** הפעילות השוטפת של העמותה שמאפשרת את קיום הקורסים כרוכה במשכורות לרכזים, שכר טירחה לרואה חשבון ולעו"ד, הוצאות טלפון, עמלות בנק וכו'.