בית נשים יוצרות רח' רמז 19, שיכון עליה

״בית נשים יוצרות״, רח׳ רמז 19, שיכון עליה, כפר סבא
מיקום: 
כפר סבא