בית הספר לאמנויות, יצחק אלחנן, ירושלים

בית הספר לאומנויות, רחוב יצחק אלחנן, ירושלים.

הכניסה תהיה דרך השער האחורו של בית הספר מכיוון גן הפעמון.
למגיעות ברכב מומלץ לחנות במגרש החניה שאחרי תחנת הדלק ומשם להגיע ברגל דרך גן הפעמון.
מי שמגיע ברגל מכיוון רחוב יצחק אלחנן יכולה ללכלהגיע לשער האחרוית דרך השביל שבין מלון ענבל לבית הספר לאמנויות.
מיקום בגוגל מאפס: https://www.google.com/maps/place/%D7%98%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%94,+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%E2%80%AD/@31.769767,35.2223047,176m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1503282ea5ccc95d:0x94362314f1272fe5!8m2!3d31.7680025!4d35.221197