מטהה Metta

הקלטה
8 - שימי לוי - 11.02.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא לדמות הניטרלית - הקלטה 8.mp3
הקלטה
5 - שימי לוי - 10.02.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא לדמות המיטיבה - הקלטה 5.mp3
הקלטה
7 - שימי לוי - 10.02.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - לב ללא גבולות - הקלטה 7.mp3
הקלטה
3 - שימי לוי - 09.02.1023 - יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 3.mp3
הקלטה
6 - שחר מתן - 10.02.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא, התרחבות לחבר קרוב - הקלטה 6.mp3
הקלטה
6 - קרן ארבל - 27.01.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - סמהדי ומטא כבסיס לראייה צלולה - הקלטה 6.mp3
הקלטה
9 - שימי לוי - 28.01.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא, ביקורת עצמית, רכות ושאלות תשובות - הקלטה 9.mp3
הקלטה
5 - קרן ארבל - 26.01.2023 - יום 2 - ערב - מדיטציה מונחית - בועת מטא - הקלטה 5.mp3
הקלטה
8 - שימי לוי - 27.01.2023 - יום 3 - ערב - מדיטציה מונחית - מטא לעצמי, למשפחה וחברים - הקלטה 8.mp3
הקלטה
4 - קרן ארבל - 26.01.2023 - יום 2 - צהריים - שיחת דהרמה - אנאטה ומטא - הקלטה 4.mp3
הקלטה
3 - שימי לוי - 26.01.2023 - יום 2 - צהריים - מדיטציה מונחית - מטא, עדינות - הקלטה 3.mp3
הקלטה
2 - שימי לוי - 26.01.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא, רווחה, הנחיות הליכה - הקלטה 2.mp3
הקלטה
32 - זהר לביא - 07.10.2022 - ערב - שיחת דהרמה - ערפילים של מטא.mp3
הקלטה
לביא - הקלטה 10 - 02.10.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - Welcoming כאיכות של מטא.mp3
הקלטה
לביא - הקלטה 16 - 03.10.2022 - צהרים - מדיטציה מונחית - תרגול הכרת תודה ומטא.mp3
הקלטה
לביא - הקלטה 01 - 29.09.2022 - ערב - שיחת דהרמה - מטא וריקות - שיחת פתיחה.mp3
הקלטה
מתן - הקלטה 08 - 01.10.2022 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא.mp3
הקלטה
גלייד - הקלטה 27 - 06.10.2022 - צהרים - מדיטציה מונחית - Mettā to phenomena.mp3
הקלטה
גלייד - הקלטה 20 - 04.10.2022 - צהרים - מדיטציה מונחית - Mettā is no loss.mp3
הקלטה
גלייד - הקלטה 12 - 02.10.2022 - צהרים - מדיטציה מונחית - Mettā - Including more neutral relationship.mp3
הקלטה
כץ - הקלטה 6 - 30.09.2022 - ערב - מדיטציה מונחית - מטא.mp3
הקלטה
אביגור - הקלטה 2 - 03.06.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא בתודעה רחבה.m4a
הקלטה
ארבל - הקלטה 4 - 04.06.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא ופתיחת הלב.m4a
הקלטה
ארבל - הקלטה 10 - 05.06.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא וסמדהי.mp3
הקלטה
ארבל - הקלטה 8 - 04.06.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - מטא לאדם קרוב.mp3
הקלטה
לביא - הקלטה 13 - 13.05.2022 - ערב - שיחת דהרמה - מטא, חמלה וסמדהי.mp3
הקלטה
לביא - הקלטה 9 - 12.05.2022 - צהריים - הנחיות מדיטציה - מטא.mp3
הקלטה
מתן - הקלטה 12 - 13.05.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - הכרת תודה ומטא.mp3
הקלטה
גלייד - הקלטה 11 - 19.04.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - מטא.mp3
הקלטה
גלייד - הקלטה 5 - 18.04.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - סמדהי והנחיות הליכה.mp3

עמודים