מטהה Metta

הקלטה
25.09.2020 - אונליין - רני עובדיה - מדיטציה מונחית מטא.mp3
הקלטה
15.04.2020 - אונליין - זהר לביא - שיחת סיום - מטא וריקות בעולם.mp3
הקלטה
13.04.2020 - אונליין - זהר לביא - מדיטציה מונחית - מטא לעצמנו, לדמות תומכת, לדמות מאתגרת, ולכל צורות החיים.mp3
הקלטה
14.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - מדיטציה מונחית - Metta to All Phenomena.mp3
הקלטה
11.04.2020 - אונליין - זהר לביא - שיחת דהרמה - מהי מטא.mp3
הקלטה
11.04.2020 - אונליין - זהר לביא - מדיטציה מונחית - מטא לעצמנו, לדמות קלה, ולעולם.mp3
הקלטה
12.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - מדיטציה מונחית - Mettā to Self, Friend, those Suffering, and Whole World.mp3
הקלטה
27.02.2020 - עין דור - יהל אביגור - מדיטציית מטא מונחית.mp3
הקלטה
27.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מטהה ריקה מהעצמי - לתת לה ללכת לכל הכיוון.mp3
הקלטה
27.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מטהה מונחית - כלפי כל הדברים.mp3
הקלטה
26.09.2018 - עין דור - זהר לביא - מטהה מונחית - קל, נייטרלי וקשה.mp3
הקלטה
25.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - כל צורות האדיבות.mp3
הקלטה
24.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - הנחיות לגישת מטהה עדינה ורחבה (כולל שאלות ותשובות).mp3
הקלטה
24.09.2018 - עין דור - זהר לביא - מטהה כדרך(או צורת) הסתכלות(או ראייה).mp3
הקלטה
23.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מטהה וריקות - שיחת פתיחה.mp3
הקלטה
23.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מבוא, שליחה לנינוחות ונשימה בטעם מטהה.mp3
הקלטה
8-11-19-עין דור-שימי לוי-שיחת דהרמה.mp3
הקלטה
8-11-19-עין דור-שימי לוי-מדיטציית מטא מונחית סיום היום - שימי לוי.mp3
הקלטה
9-11-19-עין דור-שימי לוי-הנחיות בוקר.mp3
הקלטה
11-10-2019-עין דור-נייתן גלייד-מטהה לתופעות.mp3
הקלטה
7.10.2019-עין דור-זהר לביא-מטא כדרך התייחסות מיטיבה.mp3
הקלטה
08-09-2019-עין דור-נטע לוי-הנחיות מטא.mp3
הקלטה
7.10.2019-עין דור-זהר לביא-הנחיות למדיטציית מטא- מערכת יחסים קלה.mp3
הקלטה
2019_07_26 - עין דור - יהל אביגור - מדיטציית מטא לכל כיוון ומרחב.
הקלטה
2019_08_19_הנחיות למדיטציה מטא_ קרן ארבל.mp3
הקלטה
30-7-19 - עין דור - סטיבן פולדר - מדיטצית מטא מונחית.mp3
הקלטה
09-07-19_מדיטציית מטא מונחית_ אלה טולנאי.mp3
הקלטה
2019_08_18 שיחת דהרמה- מטהה כהתכוונות וכערך לחיים- קרן ארבל.mp3
הקלטה
22-7-19 - עין דור - זוהר לביא - מטא כדרך הסתכלות.mp3

עמודים