וודנה

הקלטה
13.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - הנחיות יום 3 - Meeting All Passing Vedana With Spacious Awareness.mp3
הקלטה
14-8-19_ הנחיות מדיטציה בוקר ודנא_ יונתן דומיניץ.mp3
הקלטה
06-09-2019-עין דור-אסף כץ-מדיטציה מונחית- תחושות.mp3
הקלטה
2019_08_14_מדיטצייה מונחית ודנא_ קרן ארבל.mp3
הקלטה
A guided meditation looking at Vedana, the first filter of our perception into good, bad and neutral (unimportant). and noticing life.