ללא שם

תוכן אודות בית הסנגהה 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VGp3f-sZpRg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

אירוע
הקשבה עמוקה, דיבור מיטיב
23/01/2023 עד 03/04/2023
הקלטה
5 - ערן הרפז - 26.11.2022 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הקלטה 5.mp3
הקלטה
4 - לילה קמחי - 25.11.2022 - יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - גם וגם, סמסרה, בודהה ומארה - הקלטה 4.mp3
הקלטה
3 - ערן הרפז - 25.11.2022 - יום 2 - צהריים - מדיטציה מונחית - נוכחות בגוף, מודעות לנשימה - הקלטה 3.mp3
הקלטה
2 - לילה קמחי - 25.11.2022 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - שינוי נקודת המבט והנחיות למדיטציה בהליכה - הקלטה 2.mp3
הקלטה
1 - ערן הרפז - 24.11.2022 - יום 1 - ערב - הנחיות מדיטציה - תשומת לב לנשימה - הקלטה 1.mp3
הקלטה
3 - שחר מתן - 18.11.2022 יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - בעיניים חדשות - הקלטה 3.mp3
הקלטה
2 - שחר מתן - 18.11.2022 יום 3 - צהריים - מדיטציה מונחית - ודאנה, לפגוש בקבלה - הקלטה 2.mp3
הקלטה
1 - ערן הרפז - 18.11.2022 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - ודאנה - הקלטה 1.mp3
הקלטה
4 - ערן הרפז - 19.11.2022 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - עיניים טובות - הקלטה 4.mp3
אירוע
23/03/2023 עד 25/03/2023
אירוע
22/09/2023 עד 25/09/2023

עמודים