ללא שם

תוכן אודות בית הסנגהה 

 

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VGp3f-sZpRg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

הקלטה
8 - זהר לביא - 25.09.2023 - יום 4 - הקלטה 8 - בוקר - הנחיות למדיטציה - מחשבות מיטיבות ולא מיטיבות.mp3
הקלטה
7 - זהר לביא - 24.09.2023 - יום 3 - הקלטה 7 - ערב - שיחת דהרמה - סלף, חמלה ומחילה.mp3
הקלטה
6 - תמי ברקאי - 24.09.2023 - יום 3 - הקלטה 6 - צהרים - מדיטציה מונחית - רגעי עדינות במטא.mp3
הקלטה
5 - נייתן גלייד - 24.09.2023 - יום 3 - הקלטה 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה.mp3
הקלטה
4 - נייתן גלייד - 23.09.2023 - יום 2 - הקלטה 4 - ערב - שיחת דהרמה - Care to awaken.mp3
הקלטה
3 - זהר לביא - 23.09.2023 - יום 2 - הקלטה 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לדמות הקלה.mp3
הקלטה
2 - זהר לביא - 23.09.2023 - יום 2 - הקלטה 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה.mp3
הקלטה
1 - נייתן גלייד - 22.09.2023 - יום 1 - הקלטה 1 - ערב - שיחת דהרמה - The magic of stopping.mp3
אירוע
23/08/2024 עד 30/08/2024
אירוע
02/08/2024 עד 09/08/2024

עמודים